+381 63 1906913


E-mail : [email protected]
Uslovi gajenja konoplje i plodored
  
 • Uz upotrebu stajnjaka može se gajiti i u monokulturi dve do tri godine bez značajnijeg smanjenja prinosa. U tom slučaju pored obilnijeg đubrenja treba obratiti veću pažnju i na pojavu štetočina, pre svega na konopljin buvač.
 • Gajenje konoplje u monokulturi se ne preporučuje zbog dovoljno raspoloživih površina na kojima su bili odlični predusevi poput žitarica, a takođe i zbog njene visoke vrednosti kao preduseva.
 • Konoplja nema posebnih prohteva za predusevom, jedino je potrebno da zemljište bude u dobroj kondiciji, sa dovoljnim količinama hranjivih materija i dovoljnim količinama vlage.
 • Uspešno se gaji iza različitih preduseva, a među najbolje spadaju jednogodišnje leguminoze i strna žita. U godinama sa dovoljno padavina lucerka i šećerna repa su dobri preduseva, ali u sušnim mogu biti veoma nepovoljni.
 • U praksi se konoplja najčešće gaji nakon strnih žita, nakon kojih ostaje dovoljno vremena za blagovremenu i kvalitetnu obradu zemljišta.  
Priprema zemljišta za setvu konoplje
  
 • Konoplja ima velike zahteve prema obradi zemljišta. To proizilazi iz njenih bioloških osobina – formiranja velikog prinosa nadzemne mase u krakom periodu i relativno slabije razvijenog korenovog sistema. U zavisnosti od preduseva i tipa zemljišta biraju se metodi obrade kojima se omogućava pravovremena i kvalitetna inkorporacija đubriva, čuva vlaga i stvara idealna struktura zemljišta.
 • Za konoplju se osnovna obrada izvodi na veću dubinu nego za većinu ratarskih kultura. U zavisnosti od tipa zemljišta odnosno dubine humusno akumulativnog sloja zemljišta dubina osnovne obrade iznosi od 25 do 50 cm. 
 • Pretsetvenu pripremu zemljišta za konoplju treba izvesti veoma kvalitetno. Zemljište nakon pripreme mora biti ravno, bez korova mrvičaste strukture, jer se samo tako obezbeđuje ujednačeno nicanje porasta.
 • Ukoliko se pred setvu primenjuju mineralna đubriva ona treba da budu rasturena ravnomerno po celoj parceli, tako da se prilikom pretsetvene pripreme setvospremačima inkorporiraju na dubinu setve. Dubina pretsetvene pripreme zemljišta ne bi trebalo da je veća od dubine setve
Djubrenje konoplje
  ​
 • Konoplja ima velike zahteve prema obradi zemljišta. To proizilazi iz njenih bioloških osobina – formiranja velikog prinosa nadzemne mase u krakom periodu i relativno slabije razvijenog korenovog sistema. U zavisnosti od preduseva i tipa zemljišta biraju se metodi obrade kojima se omogućava pravovremena i kvalitetna inkorporacija đubriva, čuva vlaga i stvara idealna struktura zemljišta.
 • Za konoplju se osnovna obrada izvodi na veću dubinu nego za većinu ratarskih kultura. U zavisnosti od tipa zemljišta odnosno dubine humusno akumulativnog sloja zemljišta dubina osnovne obrade iznosi od 25 do 50 cm. 
 • Pretsetvenu pripremu zemljišta za konoplju treba izvesti veoma kvalitetno. Zemljište nakon pripreme mora biti ravno, bez korova mrvičaste strukture, jer se samo tako obezbeđuje ujednačeno nicanje porasta.
 • Ukoliko se pred setvu primenjuju mineralna đubriva ona treba da budu rasturena ravnomerno po celoj parceli, tako da se prilikom pretsetvene pripreme setvospremačima inkorporiraju na dubinu setve. Dubina pretsetvene pripreme zemljišta ne bi trebalo da je veća od dubine setve
   
  Sa setvom konoplje može da se počne polovinom aprila do polovine maja.. Ukoliko se konoplja gaji radi vlakna ili cveta preporučuje se upravo setva  polovinom aprila, čime žetva stiže polovinom avgusta.
  Ukoliko je glavni razlog proizvodnje zrno, optimalno vreme setve je kraj aprila do kraja maja.
  Kasnija setva nakon prvog maja se preporučuje ukoliko se konoplja seje radi zrna žitnom sejačicom na međuredni razmak 25 cm.
  Sa smanjivanjem životnog prostora za svaku biljku u gustoj setvi ili sa kasnijom setvom porast je niži a biljke manje debljine.
  Dubina setve konoplje ne bi smela prelaziti 3 cm jer se u suprotnom dobija neujednačeno nicanje i neujednačena visina porasta.
  Preporučena setvena norma zavisi od toga u koje svrhe se konoplja gaji.
  Setrva se vrši žitnom sejačicom. na razmaku od 25 cm (svaka druga lula) i razmak između biljaka 2,5 cm. Ovo je savet ukoliko se seje za zrno.
  Potrebna količina semena za zrno je 20-25 kg/ha, za cvet 10-15 kg/ha, a za stabljiku 40-50 kg/ha.

Setva konoplje
  
  Ukoliko se konoplja seje gusto na međuredni razmak 12,5 ili 25 cm ulazak mehanizacijomu parcelu nije potreban zbog toga što gust usev uspešno uguši korov. U ovakvom usevu su biljke tanke i relativno visoke sa kratkim granama u gornjoj četvrtini stabla.
  Pri širokorednoj setvi pneumatskom sejačicom na 50 ili 70 cm potrebno je izvršiti bar jedno međuredno špartanje radi uništavanja korova i poboljšanja vazdušnog režima zemljišta u zoni korena biljaka. Špartanje treba obaviti do faze kada mehanizacija neće oštetiti biljke.
  Ukoliko je setva u široke redove potrebno je izvršiti „pinciranje“, odnosno odsecanje vrhova kada su biljke visine 30-50 cm. Pinciranje se vrši na taj način što se porast jednostavno „pokosi“ podignutom traktorskom kosom tako da se skinu samo vrhovi biljaka. Na ovaj način se potencira grananje i na svakoj biljci se dobije 2-6 produktivnih grana. Ovom operacijom se bez smanjenja prinosa cveta ili zrna postiže manja visina biljaka, grane su tanje i lakše za žetvu.


Nega useva tokom vegetacije
  
    
Sa aspekta razvoja mašina konoplja se svrstava u kategoriju specijalnih kultura koje se gaje na malim površinama i kod kojih se teži ka primeni mašina namenjenih za masovne kulture.
 • Fabrike poljoprivrednih mašina nisu investirale u proizvode sa neizvesnim malim plasmanom a ukoliko bi se i upustile u ovakvu avanturu, mašine bi bile veoma skupe zbog male potražnje za njima.
 • Prinos stabla je veći i ukoliko je žetva veoma rana. Sa sazrevanjem zrna prinos stabla polako opada dok prinos vlakna ostaje stabilan tako da je procenat vlakna malo veći u kasnijim žetvama. U našim uslovima je optimalno vreme početka žetve konoplje za vlakno sredina avgusta.
 • Kod zrna je prinos veći sa kasnijom žetvom tako da je optimalno vreme žetve u ovom slučaju otprilike 40 dana nakon punog cvetanja biljaka, odnosno polovina septembra. Žetva treba da bude izvršena tokom 4-5 dana oko optimalnog datuma zrelosti zrna.
 • Pri setvi na međuredni razmak 70 cm, ukoliko se biljke ne pinciraju dobijaju se robusne razgranate biljke visine i do 4 m. U ovom slučaju se primenjuje tradicionalni metod žetve
 • Žetva za zrno se vrši najlakše sa AKSIJALNIM žitnim KOMBAJNOM. Tako ne dolazi do zamotavanja vlakana iz stabljike na radne delove kombajna.
  ​​
Žetva Konoplje